Menu

1. Salmon Belly Chiên Giòn​

House special appetizers

Khai Vị

1.

Salmon Belly Chiên Giòn

Crispy Salmon Belly

$9.95
2.

Chả Giò

Egg Rolls (4)

$6.95
3.

Mực Chiên Giòn

Calamari

$8.95
4.

Đậu Hủ Chiên Giòn

Soft Fried Tofu

$5.95
5.

Gỏi Gà Đi Bộ Xé Phay Không Da

Shredded Skinless Chicken with Cabbage

$12.95
6.

Đu Đủ Khô Bò Gan Chấy

Papaya Beef Jerky Salad

$8.95

Traditional Rolls

Cuốn Quê Hương

7. Cuốn Cá Hồi Chiên Giòn​

7.

Cuốn Cá Hồi Chiên Giòn

Deep Fried Salmon Belly Rolls

$6.95
8.

Cuốn Tôm Thịt

Vietnamese Spring Rolls

$5.95
9.

Cuốn Bò Bía

Pork Sausage Rolls with Fried Egg

$5.95

10. BÁNH BÈO "HUẾ"​​

Steamed Rice Flour Cakes

Bánh Bèo

10.

Bánh Bèo "Huế"

Steamed Rice Flour Cakes with Shredded Shrimp

$7.95
11.

Bánh Bèo "Nam Bộ"

Steamed Rice Flour Cakes with Shredded Shrimp & Mung Bean Paste

$7.95
12.

Bánh Bèo "Xứ Quảng"

Steamed Rice Flour Cakes with Shredded Shrimp and Pork

$7.95

CENTRAL COAST countryside dishes

Món Ăn Nhà Quê Miền Trung

15. Bánh Ướt Đặc Biệt

13.

Bánh Ướt Chả Huế Tôm Chấy

Steamed Rice Paper with Shredded Shrimp and Pork Patties

$8.95
14.

Bánh Ướt Thịt Heo Nướng

Steamed Rice Paper with Grilled Lemongrass Pork

$9.95
15.

Bánh Ướt Đặc Biệt Chả Huế Tôm Chấy Thịt Heo Nướng

Steamed Rice Paper with Shredded Shrimp, Grilled Lemongrass Pork and Pork Patties

$10.95

16. Khay Thịt Giò Heo Cuốn Bánh Tráng "Quán Mii"

Wrap & Roll yourself central coast dishes

Món Ăn Miền Trung Với Bánh Tráng Tự Cuốn

16.

Khay Thịt Giò Heo Cuốn Bánh Tráng "Quán Mii"

Cooked Pork Shank

$12.95
17.

Mắm Tôm Chua "Huế"

Central Coast "Huế" Shrimp

SM $3.95
LG $6.95
18.

Khay Chả Giò Cuốn Bánh Tráng

Egg Rolls with Rice Vermicelli & Vegetables

$11.95
19.

Khay Thịt Heo Nướng Cuốn Bánh Tráng

Grilled Lemongrass Pork with Rice Vermicelli & Vegetables

$12.95

Quan Mii crispy crepes

Bánh Xèo "Quán Mii"

20. Bánh Xèo Đặc Biệt "Quán Mii"​

20.

Bánh Xèo Đặc Biệt "Quán Mii"

Crispy Crepe with Pork, Shrimp, Squid

$12.95
21.

Bánh Xèo Tôm

Crispy Crepe with Shrimp

$11.95
22.

Bánh Xèo Mực

Crispy Crepe with Squid

$11.95
23.

Bánh Xèo Thịt Heo

Crispy Crepe with Pork

$11.95
24.

Bánh Xèo Seafood

Crispy Crepe with Shrimp, Squid, and Scallop

$13.95
25.

Bánh Xèo Chay Các Loại Nấm

Crispy Crepe with Mushroom

$12.95
+

Thêm | Additional Items

Đậu Xanh/Mung Bean
Trứng Gà/Egg (2)
Thịt Heo/Pork
Tôm/Shrimp
Mực/Squid


$1.00
$1.95
$1.95
$1.95
$1.95

30. Bún Thịt Heo Nướng Xả Chả Giò Tôm​

Traditional noodle bowls Served with rice vermicelli

Bún Quê Hương

26.

Bún Thịt Heo Nương Xả

Grilled Lemongrass Pork

$8.95
27.

Bún Chả Giò

Egg Rolls with Rice Vermicelli

$9.95
28.

Bún Thịt Heo Nướng Xả Tôm

Grilled Lemongrass Pork & Shrimp

$9.95
29.

Bún Thịt Heo Nướng Xả Chả Giò

Grilled Lemongrass Pork and Egg Rolls

$10.95
30.

Bún Thịt Heo Nướng Xả Chả Giò Tôm

Grilled Lemongrass Pork with Egg Rolls & Shrimp

$11.95
31.

Bún Bò "Huế"

Beef Noodle Soup with Pork Patties

$10.95
32.

Mì Quãng

Yellow Noodle Soup with Pork Ribs & Patties

$10.95
33.

Bún Riêu

Crab Meat Noodle Soup

$9.95
34.

Bánh Canh Thịt Giò Heo "Trảng Bàng"

Udon soup wit Pork Skank

$9.95
35.

Bánh Canh Gà Đi Bộ Xé Phay Không Da

Udon Soup with Shredded Skinless Chicken

$11.95
36.

Miến Gà Nấm Đông Cô

Glass Noodle Soup with Shredded Skinless Chicken and Shiitake Mushrooms

$9.95
37.

Miến Gà Nấm Đông Cô & Gỏi Gà Xé Phay

Glass Noodle Soup with Shredded Skinless Chicken and Cabbage

$11.95

Traditional rice dishes

Cơm Quê Hương

40. Cơm Gà Đi Bộ Xé Phay Không Da "Nha Trang"

38.

Cơm Cá Salmon Xà Lách

Seared Salmon with Special Rice and Salad

$12.95
39.

Cơm Thịt Heo Nướng Xả

Grilled Lemongrass Pork with Steamed Rice

$8.95
40.

Cơm Gà Đi Bộ Xé Phay Không Da "Nha Trang"

Shredded Skinless Chicken with Special Rice

$11.95

Locations

9541 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683
(714) 418-9644

16031 Brookhurst St, Fountain Valley, CA 92708
(714) 486-1996

Get Connected

info@quanmii.com

Close Menu