JBH2TsVjTX0cvgHzuQHpvcCaxgPsw2fpvd0cGM4rCcV4vQrowt0cuBL0wXipF3x3xs53Gs5pwgwpGdUqGW9txgwcCBbnvA5tIhbmuQ5lJMDixBLqIc8px3x3FhwtFg9sTs8rINe5F3bmuQ5lCcV4JMCqwBacCBe9CdVqyWCaxgffx0DpyX0cGWUqCXC0CXC0CcV4vQq6w3VbS2O9ChVsTRHfwhTfCcU+JAwaS2rbw3G9Cg5dFQfdv24nx3DbwBVfwcCaTgfmvX0cS3PswgPoxYHpvA9sCd48wAZ0uWVguQrmJMDdxRDsTQ50K29mv3CcCAK9Ce0sGcqqMXDXGW44INOmGWGW43HXKqGterGXKqHdw4GXG0qqFXUoIXe1FXUmGhSsGAGqFXYoGNU1FXUoIXe1FXCmGcqsuXYrxc05uW0txc00uXHQIW40GNHdGW0tFdYmGM44INGnHW43IXamHW42HNenHW43IXaaStYoGtC1FXUmGc40HdGmGW4qINemGc43INOmGW4rHXH2Gs4sHAqnGM45GNamGW4qGXZdFNYoHNU0FXUnGM43INOmGW43GNOnGM43INOmGM43HdHQGNZiHW40HAqnGMq0uW0tFdK0xdfCGdDdGM4rGXOmGWqsFNUoIXe1FXCnGcVQGeGsHWqqFda5HMqsGs4rGXOmGWqsGcqqycC+JW9qSRLiJdqpTt48F3H2Tt4=Authentic Vietnamese Restaurant | Menu

MENU

HOUSE SPECIAL APPETIZERS

Khai Vị


1 . Salmon Belly Chiên Giòn

Crispy Salmon Belly

$12.95

2 . Chả Giò

Egg Rolls (4)

$6.95

3 . Mực Chiên Giòn

Calamari

$8.95

4 . Đậu Hủ Chiên Giòn

Soft Fried Tofu

$5.95

5 . Gỏi Gà Đi Bộ Xé Phay Không Da

Shredded Skinless Chicken with Cabbage

$12.95

6 . Đu Đủ Khô Bò Gan Chấy

Papaya Beef Jerky Salad

$8.95

TRADITIONAL ROLLS

Cuốn Quê Hương


7 . Cuốn Cá Hồi Chiên Giòn

Deep Fried Salmon Belly Rolls

$6.95

8 . Cuốn Tôm Thịt

Vietnamese Spring Rolls

$5.95

9 . Cuốn Bò Bía

Pork Sausage Rolls with Fried Egg

$5.95

STEAMED RICE FLOUR CAKES

Bánh Bèo


10 . Bánh Bèo "Huế"

Steamed Rice Flour Cakes with Shredded Shrimp

$7.95

11 . Bánh Bèo "Nam Bộ"

Steamed Rice Flour Cakes with Shredded Shrimp

$7.95

12 . Bánh Bèo "Xứ Quảng"

Steamed Rice Flour Cakes with Shredded Shrimp and Pork

$7.95

CENTRAL COAST COUNTRYSIDE DISHES

Món Ăn Nhà Quê Miền Trung


13 . Bánh Ướt Chả Huế Tôm Chấy

Pork Patties

$8.95

14 . Bánh Ướt Thịt Heo Nướng

Steamed Rice Paper with Grilled Lemongrass Pork

$9.95

15 . Bánh Ướt Đặc Biệt Chả Huế Tôm Chấy Thịt Heo Nướng

Steamed Rice Paper with Shredded Shrimp, Grilled Lemongrass Pork and Pork Patties

$10.95

WRAP & ROLL YOURSELF

CENTRAL COAST DISHES

Món Ăn Miền Trung Với Bánh Tráng Tự Cuốn


16 . Khay Thịt Giò Heo Cuốn Bánh Tráng "Quán Mii"

Cooked Pork Shank

$12.95

17 . Mắm Tôm Chua "Huế"

Central Coast "Huế" Shrimp

$3.95/$6.95

18 . Khay Chả Giò Cuốn Bánh Tráng

Egg Rolls with Rice Vermicelli & Vegetables

$11.95

19 . Khay Thịt Heo Nướng Cuốn Bánh Tráng

Grilled Lemongrass Pork with Rice Vermicelli & Vegetables

$12.95

QUAN MII CRISPY CREPES

Bánh Xèo "Quán Mii"


20 . Bánh Xèo Đặc Biệt "Quán Mii"

Crispy Crepe with Pork, Shrimp, and Squid

$12.95

21 . Bánh Xèo Tôm

Crispy Crepe with Shrimp

$11.95

22 . Bánh Xèo Mực

Crispy Crepe with Squid

$11.95

23 . Bánh Xèo Thịt Heo

Crispy Crepe with Pork

$11.95

24 . Bánh Xèo Seafood

Crispy Crepe with Shrimp, Squid, and Scallop

$13.95

25 . Bánh Xèo Chay Các Loại Nấm

Crispy Crepe with Mushroom

$12.95

Thêm | Add-ons

Đậu Xanh/Mung Bean

Trứng Gà/Egg (2)

Thịt Heo/Pork

Tôm/Shrimp

Mực/Squid

$1.00

$1.95

$1.95

$1.95

$1.95

TRADITIONAL NOODLE BOWLS SERVED WITH RICE VERMICELLI

Bún Quê Hương


26 . Bún Thịt Heo Nương Xả

Grilled Lemongrass Pork

$8.95

27 . Bún Chả Giò

Egg Rolls with Rice Vermicelli

$9.95

28 . Bún Thịt Heo Nướng Xả Tôm

Grilled Lemongrass Pork & Shrimp

$9.95

29 . Bún Thịt Heo Nướng Xả Chả Giò

Grilled Lemongrass Pork and Egg Rolls

$10.95

30 . Bún Thịt Heo Nướng Xả Chả Giò Tôm

Grilled Lemongrass Pork with Egg Rolls & Shrimp

$11.95

31 . Bún Bò "Huế"

Beef Noodle Soup with Pork Patties

$10.95

32 . Mì Quãng

Yellow Noodle Soup with Pork Ribs & Patties

$10.95

33 . Bún Riêu

Crab Meat Noodle Soup

$9.95

34 . Bánh Canh Thịt Giò Heo "Trảng Bàng"

Udon Soup with Pork Skank

$9.95

35 . Bánh Canh Gà Đi Bộ Xé Phay Không Da

Udon Soup with Shredded Skinless Chicken

$11.95

36 . Miến Gà Nấm Đông Cô

Glass Noodle Soup with Shredded Skinless Chicken and Shiitake Mushrooms

$9.95

37 . Miến Gà Nấm Đông Cô & Gỏi Gà Xé Phay

Glass Noodle Soup with Shredded Skinless Chicken and Cabbage

$11.95

TRADITIONAL RICE DISHES

Cơm Quê Hương


38 . Cơm Cá Salmon Xà Lách

Seared Salmon with Special Rice and Salad

$12.95

39 . Cơm Thịt Heo Nướng Xả

Grilled Lemongrass Pork with Steamed Rice

$8.95

40 . Cơm Gà Đi Bộ Xé Phay Không Da "Nha Trang"

Shredded Skinless Chicken with Special Rice

$11.95